Työelämän ABC maahanmuuttajille – selkokielinen opas työllistymiseen Porin seudulla

Tässä oppaassa on tietoa suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille, jotka asuvat
Porissa tai Porin lähellä. Oppaassa on yhdeksän eri osaa, jotka ovat: suomen kielen oppiminen, opiskelu, työhakemus, CV eli ansioluettelo, mistä voi hakea töitä, työhaastattelu, suomalainen työkulttuuri, työelämän lait ja sopimukset ja yrittäjyys.

Oppaan eri osiin pääsee, kun klikkaa alla olevia kuvia. Kaikista osista on myös linkkejä,
joista saa lisää tietoa ja apua.

Työelämän ABC -maahanmuuttajille -oppaan voi myös ladata kokonaan pdf-tiedostona tästä.

Sulje X

Suomen kielen opiskelu

Suomen opetusta

Winnova
Winnova on ammatillinen oppilaitos eli koulu. Ammatillisten opintojen lisäksi siellä on kotoutumiskoulutuksia, joissa maahanmuuttajat opiskelevat suomea. Kotoutumiskoulutuksiin haetaan TE-toimiston kautta.

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys
Monikulttuuriyhdistyksessä voi opiskella suomea eri tasoilla. Katso kerhokalenterista, milloin kurssit ovat.

Porin aikuislukio LUVA-koulutus
Porin aikuislukion LUVA-koulutuksessa maahanmuuttajat voivat opiskella suomea.

Otsolan kansalaisopisto
Otsolassa voi olla suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Lisäksi kansalaisopistossa voi harrastaa monenlaisia asioita, kuten liikuntaa, käsitöitä, kieliä ja tietokoneen käyttöä.

Porin seudun kansalaisopisto
Porin seudun kansalaisopistossa voi olla suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Lisäksi kansalaisopistossa voi harrastaa monenlaisia asioita, kuten liikuntaa, käsitöitä, kieliä ja tietokoneen käyttöä.

Itsenäiseen opiskeluun

Alkeet

Koti Suomessa
Koti Suomessa -sivustolla voi itse opiskella suomen kieltä. Siellä on myös tietoa suomalaisesta työelämästä ja yhteiskunnasta.

Oneness – suomen opiskelua englanniksi
Tällä sivustolla voi opiskella suomen kieltä englanniksi.

Uuno – suomen opiskelua englanniksi
Tällä sivustolla voi opiskella suomen kieltä englanniksi.

Donnerwetter – suomen opiskelua englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja bulgariaksi

Digital dialects – suomen opiskelua englanniksi, ranskaksi ja japaniksi

Suomi-englanti – sanastotestejä
Tällä sivulla voi opetella suomen sanoja englannin kielen avulla.

Euro Mobil – suomen opiskelua eri kielillä
Suomen voi opiskella tällä sivulla näiden kielten avulla: puola, portugali, romania, suomi, tsekki, saksa, englanti, ranska, unkari. Sivulta täytyy ladata ohjelma, jonka avulla suomea voi opiskella.

Suomen kielioppia englanniksi
Tällä sivulla on tietoa suomen kielioppista englanniksi.

Suomen kielioppia englanniksi
Sivulla voi opiskella suomen kielioppia englanniksi.

Suomen kielestä englanniksi
Sivulla on tietoa suomen kielestä englanniksi.

Perustaso

Ylen sivut suomen opiskeluun
Ylen sivuilla on suomen harjoittelua suomeksi ja englanniksi. Ylen sivuilla voi opiskella suomea eri osaamisen tasoilla.

Verbix – suomen verbejä englanniksi
Sivuilla voi opiskella suomen verbejä englanniksi.

Hyvä tai sujuva taso

Kuuntele suomen eri murteita
Sivuilla voi kuunnella murteita eli puhekieliä eri puolelta Suomea.

Kirjoittajan ABC – tietoa ja oppimateriaalia suomeksi kirjoittamiseen
Sivuilla voi opiskella sitä, miten kirjoitetaan hyvää tekstiä suomeksi. Tämä sivu voi auttaa myös, kun kirjoitat työhakemusta.

Verkkokielioppi – suomen äänteet, muodot ja lauseet
Sivuilla voi opiskella suomen äänne-, muoto, ja lauseoppia.

Ammattisanastoja eri ammatteihin
Sivuilla on joihinkin ammatteihin liittyviä sanastoja eri kielillä.

Muuta materiaalia

Selkosanomat – suomen harjoitustehtäviä suomeksi
Sivuilla on suomen kielen harjoituksia suomeksi. Selkosanomista voi lukea myös uutisia selkosuomeksi ja opiskella niiden avulla suomea.

Ylen selkouutiset
Sivuilla voi lukea ja kuunnella uutisia selkosuomeksi. Uutisten avulla voi opiskella suomea.

Suomen kielestä englanniksi
Sivulla on tietoa suomen kielestä englanniksi.

Opiskelu

Infopankki – koulutus
Infopankissa on tietoa koulutuksesta ja opiskelusta Suomessa. Sivustolla on myös muuta hyvää tietoa suomalaisesta työelämästä.

Opintopolku
Opintopolku-sivuilta voit löytää tietoa eri koulutuksista. Opintopolku-sivustoa ylläpitää Opetushallitus. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Ammattinetti
Ammattinetti-sivuilta löytyy tietoa eri ammateista. Siellä on tietoa millaista työtä eri ammateissa tehdään. Lisäksi siellä kerrotaan, minkälaisessa oppilaitoksessa eli koulussa ammatteihin voi opiskella. Ammattinetti-sivuja ylläpitää Työ- ja elinkeinoministeriö.

Edu.fi
Edu.fi-sivustolla on oppimateriaaleja maahanmuuttajille eri asioista. Aiheita ovat esimerkiksi hygieniaosaaminen ja Suomen historia. Edu.fi-palvelua ylläpitää Opetushallitus.

Winnova
Winnova on Satakunnassa toimiva ammatillinen oppilaitos eli koulu. Sillä on toimintaa eri paikkakunnilla. Winnovassa voi opiskella monia eri ammatteja.

Sataedu
Sataedu on Satakunnassa toimiva ammatillinen oppilaitos eli koulu. Sillä on toimintaa eri paikkakunnilla. Sataedussa voi opiskella monia eri ammatteja.

Porin aikuislukio
Porin aikuislukiossa voi opiskella ylioppilastutkinnon eli käydä suomalaisen lukion. Aikuislukiossa on myös lukioon valmistavaa koulutusta ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajille.

Samk –Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulussa voi opiskella eri aloja. Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto. Opinnot kestävät ammattikorkeakoulussa pidempään kuin ammatillisessa oppilaitoksessa.

Diak – Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diak on ammattikorkeakoulu, jolla on toimintaa eri puolilla Suomea. Diakilla on yksikkö myös Porissa. Diakissa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa.

Porin yliopistokeskus
Porin yliopistokeskuksessa toimii neljän eri suomalaisen yliopiston yksiköt. Siellä voi opiskella eri tieteenaloja.

Työhakemus ja CV

TE-palvelut
TE-palveluiden sivu, josta saa tietoa työhakemuksen ja CV:n eli ansioluettelon tekemiseen.

Duunitorin työnhakuopas
Duunitorilla on opas, jossa saa tietoa työhakemuksesta ja CV:stä. Oppaassa on myös muuta hyvää tietoa esimerkiksi työhaastattelusta.

Oikotie
Oikotie-sivustolla on ladattava CV-malli ja ohjeita työhakemuksen kirjoittamiseen. Siellä on myös ilmoituksia avoimista työpaikoista.

Kolumbus
Kolumbuksen sivuilla on tietoa CV:stä ja työhakemuksesta. Siellä on myös työhakemus- ja CV-malleja.

Monster uraneuvonta
Monsterin sivuilla on erilaisia työhakemus- ja CV-malleja sekä muuta tietoa työnhausta.

Barona
Baronan sivuilla on ohjeita ja vinkkeja CV:n ja työhakemuksen tekemiseen. Lisäksi siellä on ohjeita työhaastatteluun valmistautumiseen.

Työnhaun tehtäväkirja – opas työllistymisen tueksi
Maahanmuuttajille tarkoitettu opas, josta saa apua työhakemuksen ja CV:n tekemiseen. Oppaassa on myös paljon muuta hyvää tietoa työllistymisestä.

Mistä hakea töitä

Satakunnan TE-toimisto
Satakunnan TE-toimistosta voi saada monenlaista palvelua. Siellä voi esimerkiksi hakea kotoutumiskoulutukseen ja työvoimakoulutukseen. Siellä pitää myös käydä, jos esimerkiksi haluaa mennä työkokeiluun.

TE-palveluiden avoimet työpaikat
Täällä ovat TE-palveluihin ilmoitetut avoimet työpaikat.

Oikotie
Oikotie-sivustolla on ilmoituksia avoimista työpaikoista.

Avoin työpaikka –palvelu
Avoin työpaikka –palvelu hakee useilta eri sivustoilta ilmoituksia avoimista työpaikoista.

Aarresaari – linkkejä työnhakuun
Tälle sivulle on kerätty paljon linkkejä sivustoille, joilla voi etsiä avoimia työpaikkoja.

Reiluja vuokratöitä
Tällä sivulla on lista vuokratyöyrityksistä, jotka ovat saavat käyttää Reiluja vuokratöitä –merkkiä. Sivulla on linkit vuokratyöyritysten omille internetsivuille.

Infopankki – mistä töitä
Infopankissa on tietoa siitä, mistä voi hakea töitä ja ohjeita CV:n ja työhakemuksen tekemiseen. Siellä on myös paljon muuta tietoa suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille.

Työhaastattelu

Duunitori – opas työnhakuun, työhaastattelu
Neuvoja ja ohjeita työhaastatteluun. Sivustolla saa apua myös työhakemuksen ja CV:n tekemisessä.

Barona
Baronan sivuilla on ohjeita työhaastatteluun valmistautumiseen. Lisäksi siellä on ohjeita ja vinkkejä CV:n ja työhakemuksen tekemiseen.

Monster
Monserin sivuilla on tietoa ja neuvoja työhaastatteluun valmistautumisessa. Siellä in myös yleisiä haastattelukysymyksiä.

Työhaastattelu.fi
Tällä sivustolla on tietoa työhaastattelusta.

Lista yleisistä työhaastattelukysymyksistä
Työhaastattelu.fi -sivuston pitkä lista mahdollisista työhaastattelukysymyksistä.

Suomalainen työkulttuuri

Infopankki – suomalainen työkulttuuri
Infopankissa on tietoa suomalaisesta työkulttuurista. Siellä on myös paljon muuta tietoa suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille.

Erilaisuus sallittu – työelämästä tietoa maahanmuuttajille
Selkokielinen sivusto, jossa on tietoa suomalaisesta työkulttuurista. Sivustolla on tietoa myös muista asioita suomalaisessa työelämässä.

Työelämän lakeja ja sopimuksia

Erilaisuus sallittu – työelämästä tietoa maahanmuuttajille
Selkokielinen sivusto, jossa on tietoa työsuhteesta ja työehdoista Suomessa. Sivustolla on myös muuta tietoa suomalaisesta työelämästä.

Infopankki – työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Infopankissa on tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Sivuilla on myös muuta hyvää tietoa suomalaisesta työelämästä.

Infopankki – työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Infopankissa on tietoa työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Sivuilla on myös muuta hyvää tietoa suomalaisesta työelämästä.

Vilma – tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä

Työehtosopimukset Finlex-palvelussa
Finlex-palveluun on listattu kaikki yleissitovat työehtosopimukset.

Ammattiliittojen listat

SAK:n ammattiliitot
SAK.n kuuluvat ammattiliitot.

STTK:n ammattiliitot
STTK:n kuuluvat ammattiliitot.

Akavan ammattiliitot
Akavaan kuuluvat ammattiliitot.

Yrittäjyys

Yrityssuomi
Sivusto, jossa on paljon tietoa yrittämisestä Suomessa. Sivustoa ylläpitää Työ- ja elinkeinoministeriö. Sivustoa voi lukea suomeksi, englanniksi tai ruotksiksi.

Yritystoiminnan oppaat
Tällä sivulla on maahanmuuttajille tarkoitettu Yrittäjäksi Suomeen -oppaita monilla kielillä.

Selkosuomeksi tietoa yritystoiminnasta
Yrityssuomi.fi –sivustolla on selkosuomeksi tietoa yrittämisestä.

Puhelinpalvelu yrityksille
Puhelinpalvelu, josta saa yrittäjät ja yritystä perustavat ihmiset saavat neuvoja. Puhelinpalvelua ylläpitää Työ- ja elinkeinoministeriö.

Yrityspalvelupiste Enter
Enter neuvoo ja auttaa aloittavia yrittäjiä. Enter palvelee Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Pomarkun ja Ulvilan alueen asukkaita.

Infopankki – yrittäjyys
Infopankissa on tietoa yrittäjyydestä maahanmuuttajille. Siellä on myös paljon muuta tietoa suomalaisesta työelämästä.

Sulje hyödylliset linkit

Suomen kielen oppiminen »

Sulje X

Kurssit ja muu opetus

Tässä osassa saat tietoa siitä,
missä voit opiskella
suomen kieltä
Porissa.

Kotoutumiskoulutus Winnovassa

Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan
suomen kieltä.
Siellä opitaan muitakin
asioita Suomesta.

Porissa kotoutumiskoulutukset
ovat Winnovassa.
Winnova on koulu.
Kotoutumiskoulutukseen voi hakea
TE-toimiston kautta.
Kysy asiasta TE-toimistossa
omalta työntekijältäsi,
jos haluat osallistua
kotoutumiskoulutukseen

Kotoutumiskoulutukset kestävät yleensä
muutaman kuukauden.
Kotoutumiskoulutuksen aikana
voit saada
työmarkkinatukea.
TE-toimistosta ja Kelasta
voi kysyä neuvoa
työmarkkinatuesta.

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys (SMY)

SMY tarjoaa useita
suomen kielen tunteja.
Tunteja on aloittelijoille
ja pidemmälle ehtineille.
SMY:ssä voi myös opiskella
suomen puhumista.
Suomen puhumista voi opiskella
suomen keskustelukerhossa
ja Elävässä kieliketjussa.

Suomen kielen tunnit
ja keskustelukerho
löytyvät kerhokalenterista,
joka löytyy SMY:n internetsivuilta.
Tunneille ja kerhoon pääsee,
kun maksaa
yhdistyksen jäsenmaksun
ja kurssien materiaalimaksun.

Yhdellä materiaalimaksulla
voit osallistua
usealle suomen oppitunneille
ja kerhoihin.
Tarkista suomen kielen opettajalta,
mille tunneille voit osallistua.
Joskus jotkut tunnit ovat
täynnä opiskelijoita,
eikä niihin voi siksi mennä.

Materiaalimaksu maksetaan
kaksi kertaa yhden vuoden aikana.
Maksu maksetaan puoleksi
vuodeksi kerrallaan.

Elävään kieliketjuun voi osallistua,
kun osaa jo puhua
jonkin verran suomea.
Kieliketjuun voi tulla
esimerkiksi Winnovan suomen kielen kurssin
jälkeen.
Elävässä kieliketjussa puhutaan suomea
suomalaisten ja
toisten maahanmuuttajien kanssa.
Elävästä kieliketjusta saa lisää tietoa
SMY:n internetsivulta.

Suomen opetus muissa paikoissa

Joskus suomen opetusta
on Porissa myös muualla kuin
Winnovassa ja SMY:ssä.
Suomen kursseja on joskus
Otsolan kansalaisopistossa
ja Porin seudun kansalaisopistossa.

Otson kansalaisopistossa ja
Porin seudun kansalaisopistossa
kurssit ovat maksullisia.
Kurssien hinnat ovat
yleensä edullisia
eli ne maksavat vähän.

Porin aikuislukiossa
voi myös opiskella suomea.
Porin aikuislukiossa
suomea voi opiskella
LUVA-opinnoissa.
LUVA-opinnot ovat
lukioon valmistavia opintoja.
Aikuislukiossa opiskelu
on maksullista,
mutta hinta on edullinen,
eli maksaa vähän.

Itsenäinen opiskelu

On tärkeää,
että suomea opiskelee
myös itsenäisesti.
Itsenäinen opiskelu tarkoittaa
kaikkea suomen opiskelua
oppituntien ja kerhojen
ulkopuolella.
Yleensä ihmisten täytyy
opiskella kursseilla
ja itsenäisesti,
jotta he oppivat
suomen kieltä hyvin.

Suomen kielen taito
on tärkeää,
kun hakee työpaikkaa.
Suurin osa työpaikoista
on sellaisia,
että niissä täytyy
osata suomea.

On hyvä opiskella
joka päivä
suomea kotona.
Esimerkiksi voi opetella
kolme uutta sanaa
joka päivä.
Voi myös
lukea suomenkielistä lehtiartikkelia
ja kääntää siitä uudet sanat
omalle äidinkielelle.
Voi myös lukea
suomenkielisiä lastenkirjoja.
Lastenkirjojen suomen kieli
on usein helpompaa.

Internetissä on paljon sivuja
ja apuvälineitä
suomen itsenäiseen opiskeluun.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun

Opiskelu »

Sulje X

Tässä osassa kerrotaan
opiskelusta Suomessa.

Lapset käyvät Suomessa
ensin peruskoulun,
joka kestää
yhdeksän vuotta.

Peruskoulun jälkeen
voi mennä ammattiopistoon
tai lukioon.
Lukion tai ammattiopiston jälkeen
voi mennä ammattikorkeakouluun
tai yliopistoon.

Aikuiset maahanmuuttajat
voivat usein opiskella
ammattitutkinnon Suomessa,
vaikka he eivät olisi
käyneet peruskoulua
Suomessa tai kotimaassa.
Jos sinä et ole käynyt peruskoulua,
tarkista ammattiopistosta,
mihin koulutuksiin voit hakea.

Jos aikuisella on
suomalaista lukiota ja
ylioppilastutkintoa
vastaava koulutus
kotimaasta,
hän voi hakea opiskelemaan
ammattiopistoon,
ammattikorkeakouluun
tai yliopistoon.

Suurin osa
kaikesta koulutuksesta Suomessa
pidetään suomen kielellä.
Myös ruotsinkielisiä koulutuksia
on melko paljon.
Englanninkielisiä koulutuksia
on vähän Satakunnassa.
Jos haluaa opiskella englanniksi,
kannattaa etsiä
opiskelupaikkaa
koko Suomen alueelta.
Maahanmuuttajat, jotka
osaavat hyvin englantia,
voivat päästä englanninkielisiin
koulutuksiin.

Jos haluaa opiskella Suomessa
uuden ammatin,
täytyy yleensä
opetella ensin
suomen kieltä.
Suomen kielen opettelu
aloitetaan yleensä
suomen kielen peruskurssilla.
Suomen peruskurssille
voi hakea TE-toimistossa.

Suomen kurssin jälkeen
voi hakea esimerkiksi
maahanmuuttajien
ammatilliseen koulutukseen
valmistavaan
koulutukseen.
Ammatilliseen koulutukseen
valmistavaa koulutusta
kutsutaan myös lyhenteillä
VALMA ja MAVA.
Siellä voi kokeilla
erilaisia työaloja
ja parantaa
suomen kielen taitoa.
Satakunnassa tällaista koulutusta
järjestävät WinNova ja SataEdu.

Erilaisista ammateista
saa tietoa esimerkiksi
internetsivulta
www.ammattinetti.fi.
Siellä kerrotaan,
millainen koulutus
ammattiin tarvitaan ja
millaisia erilaisia töitä
ammatissa tehdään.

WinNova ja SataEdu
ovat ammattiopistoja.
Niissä voi opiskella
monenlaisia ammatteja.

Maahanmuuttajat voivat opiskella myös
ammattikorkeakouluissa
ja yliopistoissa.
Myös ammattikorkeakoulusta
ja yliopistosta
voi saada ammatin.
Niissä tarvitaan
hyvää tai erinomaista
suomen kielen
suullista ja kirjallista
osaamista.

Oppisopimus

Oppisopimus on yksi
tapa opiskella ammatti.
Silloin tavallista koulua
on vähemmän.
Suurin osa opiskelusta
tapahtuu työpaikalla.
Osa opiskelusta
tapahtuu koulussa.

Oppisopimuksella voi opiskella
vain sellaisia ammatteja,
joita opiskellaan
ammattiopistoissa.

Jos haluat koulutuksen
oppisopimuksella,
ota yhteyttä
WinNovan oppisopimuskeskukseen
tai SataEdun oppisopimustoimistoon.
He neuvovat
oppisopimukseen
liittyvissä asioissa.
Oppisopimuksen
kirjallinen sopimus
tehdään
joko WinNovan
tai SataEdun
ja työpaikan
kanssa.

Oppisopimuksessa
sinun täytyy itse
etsiä työpaikka,
jossa voi opiskella
oppisopimuksella.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun

Työhakemus »

Sulje X

Tässä osassa
on tietoa
työhakemuksesta.

Työhakemus on kirjoitus,
jossa kerrot itsestäsi.
Kerro itsestäsi asioita,
jotka liittyvät työpaikkaan

Tutustu ensin huolellisesti
työpaikan vaatimuksiin.
Sitten voi alkaa
kirjoittaa työhakemusta.

Mieti, mikä sinun kokemuksissasi
ja taidoissasi
tukee tätä työtä
ja työpaikkaa.

Jos työnantaja on ilmoittanut
avoimesta työpaikasta,
lue ilmoitus tarkasti.
Ilmoituksessa kerrotaan,
mitä taitoja ja ominaisuuksia
työnantaja toivoo hakijoilta.

Voit hakea työpaikkaa,
vaikka sinulla ei ole
kaikkia ominaisuuksia
tai taitoja,
joita työnantaja toivoo.

Jokaiseen työpaikkaan
pitää tehdä
oma hakemus.
Samanlainen työhakemus
ei sovi
jokaiseen työpaikkaan.
Kerro työhakemuksessa,
miksi haluat tähän työpaikkaan.

Työhakemuksen hyvä pituus
on yksi sivu.
Joskus hakemus voi olla
vähän pidempi.
Pyri yhden sivun pituuteen.

Työhakemuksessa kerrot omista taidoistasi
ja ominaisuuksistasi.
Ominaisuuksia ovat esimerkiksi
luonteenpiirteet
ja toimintatavat.

On hyvä kertoa hakemuksessa,
missä olet käyttänyt taitoja aiemmin
ja missä olet taitoja oppinut.
Taitojen ja ominaisuuksien
täytyy sopia työpaikkaan.
Älä kerro taidoista,
joita työpaikassa
ei tarvita.

Ominaisuuksista on hyvä kertoa se,
missä on aiemmin tarvinnut tai
kehittänyt niitä.
Kerro niistä ominaisuuksistasi,
joita työpaikassa tarvitaan.

Kun kerrot itsestäsi,
ole rehellinen.
Kun kerrot esimerkiksi kielitaidostasi,
ei ole hyvä liioitella sitä,
eikä vähätellä sitä.
Kerro itsestäsi
hyviä asioita.

On tärkeää,
että teet hakemuksen huolellisesti.
Huolellisuus näyttää työnantajalle,
että oikeasti haluat työpaikan.

Jos työpaikka pyytää,
että ansioluettelo
on tietyssä tiedostomuodossa,
lähetä ansioluettelo
sellaisena tiedostona.
Esimerkiksi voidaan pyytää,
että ansioluettelo on
pdf-muodossa.

Kun teet hakemuksen suomen kielellä,
on hyvä,
jos joku suomea hyvin osaava ihminen
tarkistaa hakemuksesi.
Jos hakemuksesi on hyvää suomen kieltä,
on sinulla parempi mahdollisuus
päästä työhaastatteluun.

Työhaastattelu tapahtuu
työhakemuksen lähettämisen jälkeen.
Kaikkia työnhakijoita
ei kutsuta työhaastatteluun,
vaikka he olisivat lähettäneet työhakemuksen.
Yleensä työnhakijan täytyy
käydä työhaastattelussa.
Vasta työhaastattelun jälkeen
työnantaja päättää,
kuka saa työpaikan.

Avoin hakemus

Avoin työhakemus tehdään silloin,
kun työnantaja ei ole tehnyt
työpaikkailmoitusta.
Avoin työhakemus on melko samanlainen
kuin tavallinen työhakemus.
Avoimessa työhakemuksessa kerrot
itsestäsi,
taidoistasi
ja ominaisuuksistasi.
Kerro myös avoimessa työhakemuksessa,
mistä sait tiedon tästä työnantajasta.
Kerro, miksi haluat työskennellä
tässä työnpaikassa.

Avoin hakemus on hyvä tapa
etsiä työtä.
Etsi ensin työnantajia,
joille haluaisit mennä töihin.
Kun olet löytänyt työnantajan,
voit lähettää sinne
avoimen työhakemuksen
ja CV:n.
Kerro avoimessa hakemuksessa,
millaisia työtehtäviä haet.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun

CV eli ansioluettelo »

Sulje X

Tässä osassa kerrotaan
ansioluettelosta.
Ansioluetteloa kutsutaan
myös nimellä CV.

Kun Suomessa henkilö
hakee työtä,
hän tekee työhakemuksen
ja ansioluettelon.
Ne lähetetään
työnantajalle,
kun haetaan työpaikkaa.

Ansioluettelo on
lyhyt selvitys
henkilön
työkokemuksesta ja
osaamisesta.

Kun teet ansioluetteloa,
muista koko ajan,
mitä työpaikkaa haet.
Kerro itsestäsi sellaisia
asioita, jotka
sopivat hakemaasi
työpaikkaan.

On tärkeää,
että ansioluetteloa
on helppoa
lukea.
Tee siis ansioluettelosta
selkeä.
Katso mallia ansioluettelon
asetteluun
ansioluettelomalleista.

Ansioluettelon hyvä pituus
on yksi sivu.
Älä tee
yli kahden sivun
pituista ansioluetteloa.

Jos työpaikka pyytää,
että ansioluettelo
on tietyssä tiedostomuodossa,
lähetä ansioluettelo
sellaisena tiedostona.
Esimerkiksi voidaan pyytää,
että ansioluettelo on
pdf-tiedosto.

Tee ansioluetteloon
selkeät otsikot.
Otsikkoja voivat olla esimerkiksi:
koulutus,
työkokemus,
kielitaito,
IT-taidot
ja harrastukset.

Kun kerrot
työkokemuksesta,
mainitse ensin
työtehtävän nimi
ja sitten työpaikan nimi.
Esimerkiksi näin:
myyjä, Siwa.
Tai näin:
hitsaaja, Metalli Oy.

Kun kerrot koulutuksesta,
mainitse ensin
koulutuksen nimi
ja sitten koulun nimi.
Esimerkiksi näin:
Suomen kielen peruskurssi, Länsirannikon koulutus Oy WinNova.

Kun kerrot kielitaidosta,
ole rehellinen.
Älä liioittele
tai vähättele
omaa kielitaitoasi.
Kielitaidosta kerrotaan
sanoilla:
äidinkieli, erinomainen, hyvä,
tyydyttävä tai alkeet.
Suullisen ja
kirjallisen kielentaidon
voi arvioida erikseen.
Niin kannattaa tehdä silloin,
kun suullisen ja kirjallisen
taidon ero on
melko iso.

IT-taidot tarkoittavat
tietokoneen käyttötaitoja.
Joissain työpaikoissa
tarvitaan paljon IT-taitoja
ja joissakin tarvitaan
vähän IT-taitoja.
Kerro IT-taidoista
rehellisesti.
Mieti,
mitkä sinun IT-taitosi
sopivat tähän työpaikkaan.

Harrastuksista voi kertoa,
mutta niistä ei ole
pakko kertoa.
Joskus harrastuksesta
voi olla hyötyä,
kun haet työpaikkaa.
Esimerkiksi jos
työpaikassa tehdään
kovaa fyysistä työtä,
kannattaa kertoa,
jos harrastaa liikuntaa.

Kun teet ansioluettelon suomen kielellä,
on hyvä,
jos joku suomea hyvin osaava ihminen
tarkistaa ansioluettelon.
Jos ansioluettelo on hyvää suomen kieltä,
on sinulla parempi mahdollisuus
päästä työhaastatteluun.

On tärkeää,
että teet ansioluettelon huolellisesti.
Huolellisuus näyttää työnantajalle,
että oikeasti haluat työpaikan.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun

Mistä voi hakea töitä »

Sulje X

Tässä osassa kerrotaan,
miten voi löytää
työpaikan.
Työpaikan voi löytää
monella tavalla.
Parasta on yrittää
kaikkia tapoja.
Silloin on helpompaa
löytää työpaikka.

Työpaikkailmoitukset

Osa työpaikoista
ilmoitetaan internetissä
tai sanomalehdissä.
Silloin työpaikasta on ilmoitus,
jossa kerrotaan työpaikasta
erilaisia tietoja.

Ilmoituksessa lukee,
mitä työntekijältä vaaditaan
ja toivotaan.
Vaatimuksia voivat olla esimerkiksi
tietty koulutus
ja työkokemus.
Toivomuksia voivat lisäksi olla esimerkiksi
työntekijän ominaisuudet.
Joku työnantaja haluaa esimerkiksi
joustavan ja vastuuntuntoisen
työntekijän.

Työpaikkailmoituksia kannattaa
katsoa usein.
Joihinkin ilmoituksiin
tulee nopeasti
paljon työhakemuksia.
Silloin on hyvä,
jos itse lähettää työhakemuksen
aikaisin.
Työpaikkailmoituksissa on päivämäärä,
jolloin työhakemus
pitää viimeistään
lähettää työnantajalle.

Piilotyöpaikat

Piilotyöpaikka tarkoittaa avointa työpaikkaa,
josta ei ole ilmoitusta missään.
Piilotyöpaikan voi löytää
kysymällä suoraan työnantajalta,
onko siellä työpaikkoja.

Suuri osa työtekijöistä
löytää työpaikan
piilotyöpaikkojen joukosta.
Työtä kannattaa etsiä
myös piilotyöpaikoista.

Kun etsii piilotyöpaikkoja,
voi lähettää työpaikkoihin
avoimia hakemuksia.
Avoimesta työhakemuksesta saa lisätietoa
tästä oppaasta kohdasta
työhakemus.

Piilotyöpaikka voi myös löytyä
tuttavien kautta.
Kannattaa kertoa tuttaville,
että etsii työtä.
Jos esimerkiksi tuttavan
omassa työpaikassa
tulee avoin työpaikka,
hän voi kertoa siitä sinulle.

Vuokratyö

Vuokratyönvälittäjä on yleensä yritys.
Kun tekee vuokratyötä,
työnantaja on vuokratyöyritys.
Työ tehdään toisessa paikassa.
Esimerkki vuokratyöstä:
Työntekijä tekee työtä
ruokakaupassa.
Ruokakauppa maksaa työstä
vuokratyöyritykselle.
Vuokratyöyritys maksaa palkan
työntekijälle.

Vuokratyötä koskevat
samat lait ja sopimukset
kuin muutakin työtä.
Vuokratyö on yleensä
määräaikaista.
Määräaikaisesta työsuhteesta
kerrotaan tämän oppaan
osassa Työelämän lait ja sopimukset.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun

Työhaastattelu »

Sulje X

Tässä osassa
on tietoa
työhaastattelusta.

Työhaastattelija ja työnhakija
tapaavat työhaastattelussa.
Työhaastattelussa kysytään kysymyksiä.
Työnhakija vastaa kysymyksiin.

Kun työnantaja
saa työhakemuksia,
hän tutustuu niihin ensin.
Työnantaja kutsuu työhaastatteluun
osan työnhakijoista.
Kaikkia hakijoita
ei yleensä
kutsuta haastatteluun.

Työhaastatteluun pitää tulla
ajoissa paikalle.
Varaa aikaa
paikan etsimiseen,
jos paikka ei ole sinulle tuttu.

Työhaastattelussa on usein
muutama työhaastattelija.
Valmistaudu puhumaan
monelle ihmiselle.
Laita siistit ja
asialliset vaatteet
päällesi työhaastatteluun.

Työhaastattelija haluaa tietää
vastaukset kysymyksiin.
Sen lisäksi hän haluaa myös
nähdä haastattelussa
millainen ihminen sinä olet.
Ole siis työhaastattelussa,
sellainen kuin olet.
Muista kuitenkin olla aina
kohtelias
ja asiallinen.

Ennen työhaastattelua on hyvä
miettiä vastauksia
yleisiin haastattelukysymyksiin.
Työhaastattelua voi myös harjoitella
esimerkiksi ystävän kanssa.

Joskus jokin kysymys työhaastattelussa
voi olla sinulle vaikea.
Voit silloin sanoa,
että mietin tätä hetken
ja vastaan sitten.
Voit pitää lyhyen tauon
ja miettiä vastausta.

Työhaastattelujen kesto
vaihtelee.
Työhaastattelu voi kestää
esimerkiksi yhden tunnin
tai vain puoli tuntia.

Työhaastattelussa kysytään usein
samantyyppisiä asioita
monen eri kysymyksen
avulla.
Samantyyppisiä kysymyksiä
kysytään siksi,
että halutaan nähdä,
oletko johdonmukainen.
Johdonmukaisuus tarkoittaa sitä,
vastaa samantyyppisiin kysymyksiin
melko samanlaisella tavalla.
Johdonmukaisuus antaa sinusta
luotettavan kuvan.

Työhaastattelussa kysytään
melkein aina
seuraavista asioista:
työhistoriasta,
eli mitä töitä olet tehnyt ennen,
koulutuksesta,
eli mitä olet opiskellut,
sinun vahvuuksistasi,
eli sinun hyvistä ominaisuuksistasi,
sinun heikkouksistasi,
eli asioista,
joita sinun on hyvä
itsessäsi kehittää.

Usein myös kysytään,
miksi meidän pitäisi
valita juuri sinut
tähän työhön.
Se tarkoittaa sitä,
että mitä hyvää
työpaikka saa,
jos he ottavat
sinut töihin.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun

Suomalainen työkulttuuri »

Sulje X

Eri maissa
on erilaisia tapoja
tehdä töitä.
Tässä osassa on tietoa,
miten Suomessa toimitaan
työelämässä.

Ajoissa

Suomessa on tärkeää
tulla ajoissa töihin.
Työ alkaa ja loppuu
tarkalleen silloin,
kun on sovittu

Tasa-arvo

Miehet ja naiset tekevät
Suomessa kaikenlaisia töitä.
Johtaja voi olla nainen tai mies.
Kaikkien työntekijöiden
täytyy kunnioittaa
toisiaan.

Oma-aloitteisuus

Suomessa työntekijän
pitää olla
oma-aloitteinen.
Oma-aloitteisuus tarkoittaa
esimerkiksi tätä:
Kun saat yhden työn valmiiksi,
älä jää odottamaan.
Aloita uusi työ itse.
Jos et tiedä,
mitä voit tehdä,
kysy.

Esimies voi sanoa sinulle:
”Siivoa tämä huone.”
Sinun täytyy
itse päättää,
miten teet työn.
Esimies ei aina
anna tarkkoja ohjeita.
Hän voi luottaa siihen,
että osaat
itse päättää,
miten teet
työtehtävän.

Kun olet tehnyt
työn valmiiksi,
sano se esimiehelle.

Luottamus

Suomessa luotetaan siihen,
että työntekijät tekevät
mitä sovitaan.
Kun lupaat tehdä
jonkin asian,
tee se.

Työn tekemistä
ei aina valvota.
Suomessa työ tehdään valmiiksi
siinä ajassa
kuin on sovittu.

Puhuminen

Suomessa työpaikalla
puhutaan yleensä
suoraan ja
lyhyesti.

Jos et ymmärrä
ohjeita,
voit kertoa sen
suoraan.

Jos sinulle on annettu
liian vähän aikaa
tehdä työtehtävä,
kerro siitä suoraan
esimiehelle.

Jos tarvitset apua
työtehtävässä,
pyydä sitä suoraan
esimieheltä ja
muilta työntekijöiltä.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun

Työelämän lakeja ja sopimuksia »

Sulje X

Tässä osassa kerrotaan
yleisiä asioita
työelämästä
Suomessa.

Työsuhde

Työntekijän ja
työnantajan välillä
on työsuhde.
Työsuhde voi olla
määräaikainen tai
toistaiseksi voimassa oleva.

Määräaikaisella työsuhteella
on alkupäivä
ja loppupäivä.
Toistaiseksi voimassa olevilla
työsuhteilla on
vain alkupäivä.
Määräaikaisella työsuhteella
täytyy olla joku syy
eli peruste.
Syy voi olla
esimerkiksi se,
että työ tehdään
projektissa.

Työehtosopimus

Suomessa laki määrää
osasta työelämän asioista,
mutta ei kaikesta.
Suuresta osasta
työelämän asioista
määrää työehtosopimus.

Työehtosopimus on sopimus,
jonka tekevät
ammattiliitto ja
työnantajien liitto.
Siinä määrätään
esimerkiksi palkasta.
Suomessa ei ole
lakia minimipalkasta,
vaan palkka määrätään
työehtosopimuksessa.
Työehtosopimuksessa määrätään
myös esimerkiksi
lomista ja työajoista.

Melkein jokaisella alalla
on oma työehtosopimus.
Kun aloitat uudessa työpaikassa,
kysy,
mitä työehtosopimusta
siellä käytetään.

Ammattiliitto ja työttömyyskassa

Suuri osa suomalaisista
kuuluu ammattiliittoon.
Eri aloilla
on omat ammattiliitot.

Ammattiliitosta saa
esimerkiksi tietoa
omasta työehtosopimuksesta.
Ammattiliitosta saa
apua ja neuvoja
muissakin työelämän asioissa.

Ammattiliitolla on
oma työttömyyskassa.
Kun ammattiliiton työttömyyskassan jäsen
jää työttömäksi,
hän voi saada
ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.
Se on yleensä suurempi
kuin Kelan työttömyysetuus.
Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruus
riippuu
aiemman palkan suuruudesta.

On myös työttömyyskassoja,
jotka eivät ole osa
ammattiliitoa.
Jos kuulu muuhun
kuin ammattiliiton työttömyyskassaan,
voi saada sieltä
ansiosidoinnaista työttömyyspäivärahaa.

Työsopimus

Kun saat työpaikan,
kannattaa tehdä
aina
kirjallinen työsopimus.

Työsopimuksessa
pitää lukea
työtehtävä,
työnteon paikka,
työsuhteen kesto,
mitä työehtosopimusta käytetään,
koeajan pituus,
palkan suuruus,
työaika,
lomat
ja irtisanomisaika.

Koeaika on aika
työsuhteen alussa.
Silloin sinä voit lopettaa
työsuhteen heti,
jos haluat.
Myös työnantaja voi
koeaikana
lopettaa työsuhteen heti.

Koeajan jälkeen
työsuhteen voi lopettaa
irtisanomisella.
Irtisanomisen voi tehdä
joko työntekijä
tai työnantaja.
Irtisanomisaika on aika,
jonka verran työsuhde
vielä kestää
irtisanomisen jälkeen.
Esimerkiksi työntekijällä
voi olla kahden viikon pituinen
irtisanomisaika.
Silloin hänen pitää
olla töissä
vielä kaksi viikkoa
sen jälkeen,
kun hän on
irtisanonut itsensä.

Määräaikaisissa työsuhteissa
ei usein ole
irtisanomisaikaa.
Silloin työsuhde kestää
loppupäivään asti.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun

Yrittäjyys »

Sulje X

Yrittäjällä on oma yritys.
Se voi olla pieni
tai suuri.
Alussa yrittäjä on usein
yrityksen ainoa työntekijä.

Yrityksen aloittamiseen tarvitaan
hyvä yritysidea,
riittävä ammattitaito,
työkokemusta,
tietoa yrittämisestä,
ja rahaa yrityksen aloittamiseen.
Yritysidea tarkoittaa
palvelua tai tuotetta,
mitä yritys myy.
Yritysideaan tarkoittaa myös sitä,
keille,
missä ja
miten
palvelua ja tuotetta myydään.

Suomessa saa apua,
kun aloittaa yrityksen
tai suunnittelee yritystä.
Porissa apua ja neuvontaa saa
Yhteispalvelupiste Enteristä.

Uusi yrittäjä voi saada
starttirahaa.
Starttiraha on rahallinen tuki,
joka maksetaan
kerran kuukaudessa.
Starttirahasta saa tietoa
Yhteispalvelupiste Enteristä.
Enteristä saa tietoa myös
yritysten veroista.

Yrittäjän sosiaaliturva
on erilainen
kuin muilla.
Yrittäjä ei saa
työttömyysetuuksia.
Ota selvää
yrittäjän sosiaaliturvasta
kun suunnittelet yritystä.
Yrittäjän sosiaaliturvasta
voi kysyä Enteristä.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin linkkeihin.

Takaisin alkuun