Työelämän ABC maahanmuuttajille – selkokielinen opas työllistymiseen Porin seudulla

Suomen kielen opiskelu

Suomen opetusta

Winnova
Winnova on ammatillinen oppilaitos eli koulu. Ammatillisten opintojen lisäksi siellä on kotoutumiskoulutuksia, joissa maahanmuuttajat opiskelevat suomea. Kotoutumiskoulutuksiin haetaan TE-toimiston kautta.

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys
Monikulttuuriyhdistyksessä voi opiskella suomea eri tasoilla. Katso kerhokalenterista, milloin kurssit ovat.

Porin aikuislukio LUVA-koulutus
Porin aikuislukion LUVA-koulutuksessa maahanmuuttajat voivat opiskella suomea.

Otsolan kansalaisopisto
Otsolassa voi olla suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Lisäksi kansalaisopistossa voi harrastaa monenlaisia asioita, kuten liikuntaa, käsitöitä, kieliä ja tietokoneen käyttöä.

Porin seudun kansalaisopisto
Porin seudun kansalaisopistossa voi olla suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Lisäksi kansalaisopistossa voi harrastaa monenlaisia asioita, kuten liikuntaa, käsitöitä, kieliä ja tietokoneen käyttöä.

Itsenäiseen opiskeluun

Alkeet

Koti Suomessa
Koti Suomessa -sivustolla voi itse opiskella suomen kieltä. Siellä on myös tietoa suomalaisesta työelämästä ja yhteiskunnasta.

Oneness – suomen opiskelua englanniksi
Tällä sivustolla voi opiskella suomen kieltä englanniksi.

Uuno – suomen opiskelua englanniksi
Tällä sivustolla voi opiskella suomen kieltä englanniksi.

Donnerwetter – suomen opiskelua englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja bulgariaksi

Digital dialects – suomen opiskelua englanniksi, ranskaksi ja japaniksi

Suomi-englanti – sanastotestejä
Tällä sivulla voi opetella suomen sanoja englannin kielen avulla.

Euro Mobil – suomen opiskelua eri kielillä
Suomen voi opiskella tällä sivulla näiden kielten avulla: puola, portugali, romania, suomi, tsekki, saksa, englanti, ranska, unkari. Sivulta täytyy ladata ohjelma, jonka avulla suomea voi opiskella.

Suomen kielioppia englanniksi
Tällä sivulla on tietoa suomen kielioppista englanniksi.

Suomen kielioppia englanniksi
Sivulla voi opiskella suomen kielioppia englanniksi.

Suomen kielestä englanniksi
Sivulla on tietoa suomen kielestä englanniksi.

Perustaso

Ylen sivut suomen opiskeluun
Ylen sivuilla on suomen harjoittelua suomeksi ja englanniksi. Ylen sivuilla voi opiskella suomea eri osaamisen tasoilla.

Verbix – suomen verbejä englanniksi
Sivuilla voi opiskella suomen verbejä englanniksi.

Hyvä tai sujuva taso

Kuuntele suomen eri murteita
Sivuilla voi kuunnella murteita eli puhekieliä eri puolelta Suomea.

Kirjoittajan ABC – tietoa ja oppimateriaalia suomeksi kirjoittamiseen
Sivuilla voi opiskella sitä, miten kirjoitetaan hyvää tekstiä suomeksi. Tämä sivu voi auttaa myös, kun kirjoitat työhakemusta.

Verkkokielioppi – suomen äänteet, muodot ja lauseet
Sivuilla voi opiskella suomen äänne-, muoto, ja lauseoppia.

Ammattisanastoja eri ammatteihin
Sivuilla on joihinkin ammatteihin liittyviä sanastoja eri kielillä.

Muuta materiaalia

Selkosanomat – suomen harjoitustehtäviä suomeksi
Sivuilla on suomen kielen harjoituksia suomeksi. Selkosanomista voi lukea myös uutisia selkosuomeksi ja opiskella niiden avulla suomea.

Ylen selkouutiset
Sivuilla voi lukea ja kuunnella uutisia selkosuomeksi. Uutisten avulla voi opiskella suomea.

Suomen kielestä englanniksi
Sivulla on tietoa suomen kielestä englanniksi.

Opiskelu

Infopankki – koulutus
Infopankissa on tietoa koulutuksesta ja opiskelusta Suomessa. Sivustolla on myös muuta hyvää tietoa suomalaisesta työelämästä.

Opintopolku
Opintopolku-sivuilta voit löytää tietoa eri koulutuksista. Opintopolku-sivustoa ylläpitää Opetushallitus. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Ammattinetti
Ammattinetti-sivuilta löytyy tietoa eri ammateista. Siellä on tietoa millaista työtä eri ammateissa tehdään. Lisäksi siellä kerrotaan, minkälaisessa oppilaitoksessa eli koulussa ammatteihin voi opiskella. Ammattinetti-sivuja ylläpitää Työ- ja elinkeinoministeriö.

Edu.fi
Edu.fi-sivustolla on oppimateriaaleja maahanmuuttajille eri asioista. Aiheita ovat esimerkiksi hygieniaosaaminen ja Suomen historia. Edu.fi-palvelua ylläpitää Opetushallitus.

Winnova
Winnova on Satakunnassa toimiva ammatillinen oppilaitos eli koulu. Sillä on toimintaa eri paikkakunnilla. Winnovassa voi opiskella monia eri ammatteja.

Sataedu
Sataedu on Satakunnassa toimiva ammatillinen oppilaitos eli koulu. Sillä on toimintaa eri paikkakunnilla. Sataedussa voi opiskella monia eri ammatteja.

Porin aikuislukio
Porin aikuislukiossa voi opiskella ylioppilastutkinnon eli käydä suomalaisen lukion. Aikuislukiossa on myös lukioon valmistavaa koulutusta ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajille.

Samk –Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulussa voi opiskella eri aloja. Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto. Opinnot kestävät ammattikorkeakoulussa pidempään kuin ammatillisessa oppilaitoksessa.

Diak – Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diak on ammattikorkeakoulu, jolla on toimintaa eri puolilla Suomea. Diakilla on yksikkö myös Porissa. Diakissa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa.

Porin yliopistokeskus
Porin yliopistokeskuksessa toimii neljän eri suomalaisen yliopiston yksiköt. Siellä voi opiskella eri tieteenaloja.

Työhakemus ja CV

TE-palvelut
TE-palveluiden sivu, josta saa tietoa työhakemuksen ja CV:n eli ansioluettelon tekemiseen.

Duunitorin työnhakuopas
Duunitorilla on opas, jossa saa tietoa työhakemuksesta ja CV:stä. Oppaassa on myös muuta hyvää tietoa esimerkiksi työhaastattelusta.

Oikotie
Oikotie-sivustolla on ladattava CV-malli ja ohjeita työhakemuksen kirjoittamiseen. Siellä on myös ilmoituksia avoimista työpaikoista.

Kolumbus
Kolumbuksen sivuilla on tietoa CV:stä ja työhakemuksesta. Siellä on myös työhakemus- ja CV-malleja.

Monster uraneuvonta
Monsterin sivuilla on erilaisia työhakemus- ja CV-malleja sekä muuta tietoa työnhausta.

Barona
Baronan sivuilla on ohjeita ja vinkkeja CV:n ja työhakemuksen tekemiseen. Lisäksi siellä on ohjeita työhaastatteluun valmistautumiseen.

Työnhaun tehtäväkirja – opas työllistymisen tueksi
Maahanmuuttajille tarkoitettu opas, josta saa apua työhakemuksen ja CV:n tekemiseen. Oppaassa on myös paljon muuta hyvää tietoa työllistymisestä.

Mistä hakea töitä

Satakunnan TE-toimisto
Satakunnan TE-toimistosta voi saada monenlaista palvelua. Siellä voi esimerkiksi hakea kotoutumiskoulutukseen ja työvoimakoulutukseen. Siellä pitää myös käydä, jos esimerkiksi haluaa mennä työkokeiluun.

TE-palveluiden avoimet työpaikat
Täällä ovat TE-palveluihin ilmoitetut avoimet työpaikat.

Oikotie
Oikotie-sivustolla on ilmoituksia avoimista työpaikoista.

Avoin työpaikka –palvelu
Avoin työpaikka –palvelu hakee useilta eri sivustoilta ilmoituksia avoimista työpaikoista.

Aarresaari – linkkejä työnhakuun
Tälle sivulle on kerätty paljon linkkejä sivustoille, joilla voi etsiä avoimia työpaikkoja.

Reiluja vuokratöitä
Tällä sivulla on lista vuokratyöyrityksistä, jotka ovat saavat käyttää Reiluja vuokratöitä –merkkiä. Sivulla on linkit vuokratyöyritysten omille internetsivuille.

Infopankki – mistä töitä
Infopankissa on tietoa siitä, mistä voi hakea töitä ja ohjeita CV:n ja työhakemuksen tekemiseen. Siellä on myös paljon muuta tietoa suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille.

Työhaastattelu

Duunitori – opas työnhakuun, työhaastattelu
Neuvoja ja ohjeita työhaastatteluun. Sivustolla saa apua myös työhakemuksen ja CV:n tekemisessä.

Barona
Baronan sivuilla on ohjeita työhaastatteluun valmistautumiseen. Lisäksi siellä on ohjeita ja vinkkejä CV:n ja työhakemuksen tekemiseen.

Monster
Monserin sivuilla on tietoa ja neuvoja työhaastatteluun valmistautumisessa. Siellä in myös yleisiä haastattelukysymyksiä.

Työhaastattelu.fi
Tällä sivustolla on tietoa työhaastattelusta.

Lista yleisistä työhaastattelukysymyksistä
Työhaastattelu.fi -sivuston pitkä lista mahdollisista työhaastattelukysymyksistä.

Suomalainen työkulttuuri

Infopankki – suomalainen työkulttuuri
Infopankissa on tietoa suomalaisesta työkulttuurista. Siellä on myös paljon muuta tietoa suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille.

Erilaisuus sallittu – työelämästä tietoa maahanmuuttajille
Selkokielinen sivusto, jossa on tietoa suomalaisesta työkulttuurista. Sivustolla on tietoa myös muista asioita suomalaisessa työelämässä.

Työelämän lakeja ja sopimuksia

Erilaisuus sallittu – työelämästä tietoa maahanmuuttajille
Selkokielinen sivusto, jossa on tietoa työsuhteesta ja työehdoista Suomessa. Sivustolla on myös muuta tietoa suomalaisesta työelämästä.

Infopankki – työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Infopankissa on tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Sivuilla on myös muuta hyvää tietoa suomalaisesta työelämästä.

Infopankki – työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Infopankissa on tietoa työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Sivuilla on myös muuta hyvää tietoa suomalaisesta työelämästä.

Vilma – tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä

Työehtosopimukset Finlex-palvelussa
Finlex-palveluun on listattu kaikki yleissitovat työehtosopimukset.

Ammattiliittojen listat

SAK:n ammattiliitot
SAK.n kuuluvat ammattiliitot.

STTK:n ammattiliitot
STTK:n kuuluvat ammattiliitot.

Akavan ammattiliitot
Akavaan kuuluvat ammattiliitot.

Yrittäjyys

Yrityssuomi
Sivusto, jossa on paljon tietoa yrittämisestä Suomessa. Sivustoa ylläpitää Työ- ja elinkeinoministeriö. Sivustoa voi lukea suomeksi, englanniksi tai ruotksiksi.

Yritystoiminnan oppaat
Tällä sivulla on maahanmuuttajille tarkoitettu Yrittäjäksi Suomeen -oppaita monilla kielillä.

Selkosuomeksi tietoa yritystoiminnasta
Yrityssuomi.fi –sivustolla on selkosuomeksi tietoa yrittämisestä.

Puhelinpalvelu yrityksille
Puhelinpalvelu, josta saa yrittäjät ja yritystä perustavat ihmiset saavat neuvoja. Puhelinpalvelua ylläpitää Työ- ja elinkeinoministeriö.

Yrityspalvelupiste Enter
Enter neuvoo ja auttaa aloittavia yrittäjiä. Enter palvelee Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Pomarkun ja Ulvilan alueen asukkaita.

Infopankki – yrittäjyys
Infopankissa on tietoa yrittäjyydestä maahanmuuttajille. Siellä on myös paljon muuta tietoa suomalaisesta työelämästä.