Materiaalit

Opinnäytetyöt

Maija Viitala:
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n vaikutus maahanmuutajien kotoutumiseen – tarkastelussa suomen kielen taito ja sosiaaliset verkostot

”Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Satakunnan Monikulttuuriyhdistys vaikuttaa suuresti maahanmuuttajien kotoutumiseen suomen kielen taitoa ja sosiaalisia suhteita tutkittaessa. Yhdistyksellä on paljon näitä kotoutumisen alueita tukevia palveluja ja haastatellut kokivat yhdistyksen itselleen merkittäväksi paikaksi. Tutkimuksen perusteella saatuja tietoja voidaan käyttää yhdistyksen toiminnan ja vapaaehtoistyön kehittämiseen.”

Lue opinnäytetyö

 

Teea Köykkäri:
Suunta Työelämään -hankkeen asiakkaiden kokemuksia sekä näkemyksiä maahanmuuttajien työllistymisestä Porin seudulla

”Opinnäytetyö osoitti, että Porin seudulla maahanmuuttajien työllistyminen on haastavaa, mutta mahdollista. Opinnäytetyössä esiin tulleet maahanmuuttajien kohtaamat työllistymisen ongelmat ja haasteet olivat samanlaisia haasteita, joita on tullut esiin myös muissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Maahanmuuttajien kohtaamat työllistymisen haasteet liittyivät Porin seudulla kieleen, koulutukseen, työelämän- ja työkulttuurin eroihin sekä asenteisiin.”

Lue opinnäytetyö

 

Työllistyminen

Työelämän ABC maahanmuuttajille -oppaassa on tietoa työllistymisestä Porin seudulla. Oppaassa on yhdeksän eri osaa, jotka ovat: suomen kielen oppiminen, opiskelu, työhakemus, CV eli ansioluettelo, mistä voi hakea töitä, työhaastattelu, suomalainen työkulttuuri, työelämän lait ja sopimukset ja yrittäjyys.

Työlämän ABC-maahanmuuttajille – opas työllistymiseen Porin seudulla

 

Yhdenvertaisuus

MoniSaTainen tulevaisuus -hankkeessa (2013 – 2014) suunniteltiin ja toteutettiin lapsille ja nuorille suunnattua yhdenvertaisuuskasvatusta porilaisissa peruskouluissa.

Yhdenvertaisuus-koulussa-1-teoria

Yhdenvertaisuus koulussa 2 tehtävät

 

Kerhokalenteri

 

Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More