Tukea kotoutumiseen ja työllistymiseen

Kotoutumisella tarkoitetaan asettumista uuteen maahan ja kulttuuriin.  Kotoutuminen on yksilöllinen prosessi ja vie aikaa. SMY tekee konkreettista työtä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi.

Suomen kielen oppiminen on tärkeä osa kotoutumista. Kieli on avain kulttuurin ymmärtämiseen ja sosiaalisten suhteiden solmimiseen. SMY tarjoaa mahdollisuuksia suomen kielen opiskeluun kielikurssien ja Elävän kieliketjun muodossa. Lue lisää kielten opiskelusta!

Uuteen kulttuuriin asettuminen vaatii uusien toimintatapojen omaksumista. Sosiaalisten verkostojen luominen ja vertaistuki auttavat kotoutumisessa ja uuteen kulttuuriin tutustumisessa. Kotoutuminen ei onnistu pelkästään viranomaistoimin, vaan yhdistyksillä ja yksittäisillä ihmisillä on merkittävä rooli sosiaalisen tuen tarjoajina. SMY järjestää monipuolista vapaa-ajan toimintaa kotoutumisen edistämiseksi sekä tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisten verkostojen luomiseen.

Työllistyminen ja koulutus kuuluvat olennaisina osina kotoutumiseen. Suunta työelämään -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymistä etsimällä ja tarjoamalla:

  • työ-, työkokeilu– ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja
  • koulutus- ja opiskelupaikkoja
  • kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta asiakkaan tilanteen mukaan

 

Suunta työelämään -hankkeen työntekijät avustavat muun muassa  CV:n ja työhakemuksen laatimisessa sekä suomalaiseen työkulttuuriin tutustumisessa. Lue lisää Suunta työelämään-hankkeesta!

Työelämän ABC maahanmuuttajille on opas työllistymiseen Porin seudulla. Oppaassa on tietoa suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille, jotka asuvat Porissa tai Porin lähellä. Oppaassa on yhdeksän eri osaa, jotka ovat: suomen kielen oppiminen, opiskelu, työhakemus, CV eli ansioluettelo, mistä voi hakea töitä, työhaastattelu, suomalainen työkulttuuri, työelämän lait ja sopimukset ja yrittäjyys.

 

Liity jäseneksi
Avoimia työpaikkoja
Arabiankielinen Kriisipuhelin

Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

Newsletter