Tukea kotoutumiseen ja työllistymiseen

Kotoutumisella tarkoitetaan asettumista uuteen maahan ja kulttuuriin. Kotoutuminen on yksilöllinen prosessi ja vie aikaa. SMY tekee konkreettista työtä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi.

Suomen kielen oppiminen on tärkeä osa kotoutumista. Kieli on avain kulttuurin ymmärtämiseen ja sosiaalisten suhteiden solmimiseen. SMY tarjoaa mahdollisuuksia suomen kielen opiskeluun kielikurssien ja Elävä kieliketjun muodossa. Lue lisää kielten opiskelusta!

Uuteen kulttuuriin asettuminen vaatii uusien toimintatapojen omaksumista. Sosiaalisten verkostojen luominen ja vertaistuki auttavat kotoutumisessa ja uuteen kulttuuriin tutustumisessa. Kotoutuminen ei onnistu pelkästään viranomaistoimin, vaan yhdistyksillä ja yksittäisillä ihmisillä on merkittävä rooli sosiaalisen tuen tarjoajina. SMY järjestää monipuolista vapaa-ajan toimintaa kotoutumisen edistämiseksi sekä tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisten verkostojen luomiseen.

Työllistyminen ja koulutus kuuluvat olennaisina osina kotoutumiseen. Omaa uraa kohti -hankkeen tavoitteena on edistää myös maahanmuuttajien työllistymistä etsimällä ja tarjoamalla:

  • työ- ja työkokeilupaikkoja
  • koulutus- ja opiskelupaikkoja
  • kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta asiakkaan tilanteen mukaan

Omaa uraa kohti -hankkeen työntekijät avustavat muun muassa  CV:n ja työhakemuksen laatimisessa sekä suomalaiseen työkulttuuriin tutustumisessa.

Työelämän ABC maahanmuuttajille on opas työllistymiseen Porin seudulla. Oppaassa on tietoa suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille, jotka asuvat Porissa tai Porin lähellä. Oppaassa on yhdeksän eri osaa, jotka ovat: suomen kielen oppiminen, opiskelu, työhakemus, CV eli ansioluettelo, mistä voi hakea töitä, työhaastattelu, suomalainen työkulttuuri, työelämän lait ja sopimukset ja yrittäjyys.