Tuntikuvaukset

SUOMEN KIELEN KURSSIT

LUKI-opetus
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus sopii aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään, tai jotka eivät tunne suomen kielen kirjaimia.

Alkeiskurssi 0-taso
Sopii vasta-alkajille, opiskellaan aakkoset, numerot, perusfraasit ja helppoa kielioppia. Opiskellaan arkielämän sanastoa ja tehdään kommunikatiivisia harjoituksia.

Kuuntelukurssi A1-taso
Keskitytään  kuullunymmärtämisen kehittämiseen tekemällä erilaisia tehtäviä.

Puhekieli A1-taso
Opiskellaan, miten puhekieli eroaa kirjakielestä sekä harjoitellaan paljon puhumista ja puheen ymmärtämistä.

Asiointisuomea A1/A2-taso
Kurssilla harjoitellaan suomen kieltä erilaisissa arkisissa asiakaspalvelutilanteissa esim. kaupassa, lääkärissä ja apteekissa.

Työelämän suomi A1/A2-taso
Opiskellaan työelämän sanastoa ja viestintätapoja, käsitellään työnhakua ja työpaikkakulttuuria.

Kielioppikurssi B1-taso
Harjoitellaan keskitason kielioppirakenteita.

Sanoista lauseisiin A1-taso
Kurssilla käsitellään erilaisia helppoja aiheita, opiskellaan paljon uusia sanoja ja kielioppia sekä harjoitellaan lauseiden muodostamista.

YKI-valmennus B1-taso
Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat valmistautua yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason kokeeseen.

MUU KIELEN OPETUS

Venäjän alkeet
Tulossa

Venäjän jatkokurssi
Tulossa

 

KERHOT

Musiikkileikkikoulu ”Taikasävelet”
Kerhossa opetellaan lasten lauluja ja loruja, leikitään piirileikkejä, soitetaan erilaisilla instrumenteilla ja tanssitaan yhdessä. Lasten sanavarasto laajenee, koska jopa yksinkertaisissa lastenlauluissa on paljon sanoja, joita harvemmin käytetään puhekielessä.

Pianonsoiton opetus ”Taikapiano”
Lapset tutustuvat musiikkiin hauskalla tavalla. Pianonsoittotaito kehittää logiikkaa, keskittymiskykyä ja tarkkuutta. Opetustunnit suunnitellaan huomioiden lasten ikä ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Musiikin jälkeen keskustellaan aiheesta yhdessä lasten kanssa. Esiintymiskokemusta lapset saavat yhteisissä illanvietoissa esiintyessään.

Taidekerho kouluikäisille
Luovan kuva- ja kulttuuritaiteen ohjelma 7-13 vuotiaille lapsille (5-6v neuvotellaan tapauskohtaisesti kerhonohjaajan kanssa). Ohjelma edistää kriittistä ja luovaa ajattelua. käytämme värikyniä, öljypastelleja, liituja, akryylimaaleja, savea ja monia muita materiaaleja. Materiaalit sisältyvät kerhomaksuun.

Taidekerho aikuisille
Luovan kuva-ja kulttuuritaiteen ohjelma aikuisille. Ohjelma painottuu kriittisen ja luovan ajattelun kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Voit kehittää jo olemassa olevaa taitoasi tai aloittaa ja tutustua uuteen. Materiaalit sisältyvät kerhomaksuun.

SOME-paja (13 v +)
Sosiaalisen median kampanjointia ja nuoria puhuttavien asioiden tuomista esille SOME-kampanjana.

Kitarapaja
Kitaran soiton perusteita ja yksinkertaisien sävelien opettelemista.

Ompelukerho
Monipuolista tekstiilipainotteista askartelua eri materiaaleja hyödyntäen.

Voimistelu
Monipuolista tanssillista ja akrobaattista liikuntaa. Toteuttajana on Porin Veto ry Uudenkoiviston koululla.

MUU TOIMINTA

Monikulttuurinen Perhekerho
Ohjattua taidepainotteista yhteistä toimintaa lapsille ja vanhemmille. Kerhossa myös tutustutaan väreihin ja niiden yhdistämiseen. Tutustumme myös uusiin tekniikoihin ja taidemuotoihin. Hauskaa ja mielekästä toimintaa vapaamielisesti ja aina lapsen iän ja osaamistason huomioiden. Perhekerho on myös loistava kanava vanhempien väliselle vertaistuelle.

Kahvia ja Kohtaamisia
Vaihtelevalla teemalla toteutettua rentoa olemista ja keskustelua kahvin äärellä.