Opiskelu

Tässä osassa kerrotaan opiskelusta Suomessa.

Lapset käyvät Suomessa ensin peruskoulun, joka kestää yhdeksän vuotta.

Peruskoulun jälkeen voi mennä ammattiopistoon tai lukioon. Lukion tai ammattiopiston jälkeen voi mennä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Aikuiset maahanmuuttajat voivat usein opiskella ammattitutkinnon Suomessa, vaikka he eivät olisi käyneet peruskoulua Suomessa tai kotimaassa. Jos sinä et ole käynyt peruskoulua, tarkista ammattiopistosta, mihin koulutuksiin voit hakea.

Jos aikuisella on suomalaista lukiota ja ylioppilastutkintoa vastaava koulutus kotimaasta, hän voi hakea opiskelemaan ammattiopistoon, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Suurin osa kaikesta koulutuksesta Suomessa pidetään suomen kielellä. Myös ruotsinkielisiä koulutuksia on melko paljon. Englanninkielisiä koulutuksia on vähän Satakunnassa. Jos haluaa opiskella englanniksi, kannattaa etsiä opiskelupaikkaa koko Suomen alueelta. Maahanmuuttajat, jotka osaavat hyvin englantia, voivat päästä englanninkielisiin koulutuksiin.

Jos haluaa opiskella Suomessa uuden ammatin, täytyy yleensä opetella ensin suomen kieltä. Suomen kielen opettelu aloitetaan yleensä suomen kielen peruskurssilla. Suomen peruskurssille voi hakea TE-toimistossa.

Suomen kurssin jälkeen voi hakea esimerkiksi maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta kutsutaan myös lyhenteillä VALMA ja MAVA. Siellä voi kokeilla erilaisia työaloja ja parantaa suomen kielen taitoa. Satakunnassa tällaista koulutusta järjestävät WinNova ja SataEdu.

Erilaisista ammateista saa tietoa esimerkiksi internetsivulta www.ammattinetti.fi. Siellä kerrotaan, millainen koulutus ammattiin tarvitaan ja millaisia erilaisia töitä ammatissa tehdään.

WinNova ja SataEdu ovat ammattiopistoja. Niissä voi opiskella monenlaisia ammatteja.

Maahanmuuttajat voivat opiskella myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Myös ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta voi saada ammatin. Niissä tarvitaan hyvää tai erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Oppisopimus

Oppisopimus on yksi tapa opiskella ammatti. Silloin tavallista koulua on vähemmän. Suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla. Osa opiskelusta tapahtuu koulussa.

Oppisopimuksella voi opiskella vain sellaisia ammatteja, joita opiskellaan ammattiopistoissa. Jos haluat koulutuksen
oppisopimuksella, ota yhteyttä WinNovan oppisopimuskeskukseen tai SataEdun oppisopimustoimistoon. He neuvovat oppisopimukseen liittyvissä asioissa. Oppisopimuksen kirjallinen sopimus tehdään joko WinNovan tai SataEdun ja työpaikan kanssa.

Oppisopimuksessa sinun täytyy itse etsiä työpaikka, jossa voi opiskella oppisopimuksella.

Hyödyllisiä linkkejä

Infofinland – koulutus
Infopankissa on tietoa koulutuksesta ja opiskelusta Suomessa. Sivustolla on myös muuta hyvää tietoa suomalaisesta työelämästä.

Opintopolku
Opintopolku-sivuilta voit löytää tietoa eri koulutuksista. Opintopolku-sivustoa ylläpitää Opetushallitus. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Ammattinetti
Ammattinetti-sivuilta löytyy tietoa eri ammateista. Siellä on tietoa millaista työtä eri ammateissa tehdään. Lisäksi siellä kerrotaan, minkälaisessa oppilaitoksessa eli koulussa ammatteihin voi opiskella. Ammattinetti-sivuja ylläpitää Työ- ja elinkeinoministeriö.

Edu.fi
Edu.fi-sivustolla on oppimateriaaleja maahanmuuttajille eri asioista. Aiheita ovat esimerkiksi hygieniaosaaminen ja Suomen historia. Edu.fi-palvelua ylläpitää Opetushallitus.

Winnova
Winnova on Satakunnassa toimiva ammatillinen oppilaitos eli koulu. Sillä on toimintaa eri paikkakunnilla. Winnovassa voi opiskella monia eri ammatteja.

Sataedu
Sataedu on Satakunnassa toimiva ammatillinen oppilaitos eli koulu. Sillä on toimintaa eri paikkakunnilla. Sataedussa voi opiskella monia eri ammatteja.

Porin aikuislukio
Porin aikuislukiossa voi opiskella ylioppilastutkinnon eli käydä suomalaisen lukion. Aikuislukiossa on myös lukioon valmistavaa koulutusta ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajille.

Samk –Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulussa voi opiskella eri aloja. Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto. Opinnot kestävät ammattikorkeakoulussa pidempään kuin ammatillisessa oppilaitoksessa.

Diak – Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diak on ammattikorkeakoulu, jolla on toimintaa eri puolilla Suomea. Diakilla on yksikkö myös Porissa. Diakissa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa.

Porin yliopistokeskus
Porin yliopistokeskuksessa toimii neljän eri suomalaisen yliopiston yksiköt. Siellä voi opiskella eri tieteenaloja.