Työelämän lakeja ja sopimuksia

Tässä osassa kerrotaan yleisiä asioita työelämästä Suomessa.

Työsuhde

Työntekijän ja työnantajan välillä on työsuhde. Työsuhde voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Määräaikaisella työsuhteella on alkupäivä ja loppupäivä. Toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla on vain alkupäivä. Määräaikaisella työsuhteella täytyy olla joku syy eli peruste. Syy voi olla esimerkiksi se, että työ tehdään projektissa.

Työehtosopimus

Suomessa laki määrää osasta työelämän asioista, mutta ei kaikesta. Suuresta osasta työelämän asioista määrää työehtosopimus.

Työehtosopimus on sopimus, jonka tekevät ammattiliitto ja työnantajien liitto. Siinä määrätään esimerkiksi palkasta. Suomessa ei ole lakia minimipalkasta, vaan palkka määrätään työehtosopimuksessa. Työehtosopimuksessa määrätään myös esimerkiksi lomista ja työajoista.

Melkein jokaisella alalla on oma työehtosopimus. Kun aloitat uudessa työpaikassa, kysy, mitä työehtosopimusta siellä käytetään.

Ammattiliitto ja työttömyyskassa

Suuri osa suomalaisista kuuluu ammattiliittoon. Eri aloilla on omat ammattiliitot.

Ammattiliitosta saa esimerkiksi tietoa omasta työehtosopimuksesta. Ammattiliitosta saa apua ja neuvoja muissakin työelämän asioissa.

Ammattiliitolla on oma työttömyyskassa. Kun ammattiliiton työttömyyskassan jäsen jää työttömäksi, hän voi saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Se on yleensä suurempi kuin Kelan työttömyysetuus. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruus riippuu aiemman palkan suuruudesta.

On myös työttömyyskassoja, jotka eivät ole osa ammattiliitoa. Jos kuulu muuhun kuin ammattiliiton työttömyyskassaan, voi saada sieltä ansiosidoinnaista työttömyyspäivärahaa.

Työsopimus

Kun saat työpaikan, kannattaa tehdä aina kirjallinen työsopimus.

Työsopimuksessa pitää lukea työtehtävä, työnteon paikka, työsuhteen kesto, mitä työehtosopimusta käytetään, koeajan pituus, palkan suuruus, työaika, lomat ja irtisanomisaika.

Koeaika on aika työsuhteen alussa. Silloin sinä voit lopettaa työsuhteen heti, jos haluat. Myös työnantaja voi koeaikana lopettaa työsuhteen heti.

Koeajan jälkeen työsuhteen voi lopettaa irtisanomisella. Irtisanomisen voi tehdä joko työntekijä tai työnantaja. Irtisanomisaika on aika, jonka verran työsuhde vielä kestää irtisanomisen jälkeen. Esimerkiksi työntekijällä voi olla kahden viikon pituinen irtisanomisaika. Silloin hänen pitää olla töissä vielä kaksi viikkoa sen jälkeen, kun hän on irtisanonut itsensä.

Määräaikaisissa työsuhteissa ei usein ole irtisanomisaikaa. Silloin työsuhde kestää loppupäivään asti.

Hyödyllisiä linkkejä

Työelämän lakeja ja sopimuksia

Erilaisuus sallittu – työelämästä tietoa maahanmuuttajille
Selkokielinen sivusto, jossa on tietoa työsuhteesta ja työehdoista Suomessa. Sivustolla on myös muuta tietoa suomalaisesta työelämästä.

Vilma – tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä

Työehtosopimukset Finlex-palvelussa
Finlex-palveluun on listattu kaikki yleissitovat työehtosopimukset.

Ammattiliittojen listat

SAK:n ammattiliitot
SAK.n kuuluvat ammattiliitot.

STTK:n ammattiliitot
STTK:n kuuluvat ammattiliitot.

Akavan ammattiliitot
Akavaan kuuluvat ammattiliitot.