Suomen kielen oppiminen

Kurssit ja muu opetus

Tässä osassa saat tietoa siitä, missä voit opiskella suomen kieltä Porissa.

Kotoutumiskoulutus Winnovassa

Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomen kieltä. Siellä opitaan muitakin asioita Suomesta.

Porissa kotoutumiskoulutukset ovat Winnovassa. Winnova on koulu. Kotoutumiskoulutukseen voi hakea TE-toimiston kautta. Kysy asiasta TE-toimistossa omalta työntekijältäsi, jos haluat osallistua kotoutumiskoulutukseen.

Kotoutumiskoulutukset kestävät yleensä muutaman kuukauden. Kotoutumiskoulutuksen aikana voit saada työmarkkinatukea. TE-toimistosta ja Kelasta voi kysyä neuvoa työmarkkinatuesta.

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys (SMY)

SMY tarjoaa useita suomen kielen tunteja. Tunteja on aloittelijoille ja pidemmälle ehtineille. SMY:ssä voi myös opiskella suomen puhumista. Suomen puhumista voi opiskella suomen keskustelukerhossa ja Elävässä kieliketjussa.

Suomen kielen tunnit ja keskustelukerho löytyvät kerhokalenterista, joka löytyy SMY:n internetsivuilta. Tunneille ja kerhoon pääsee, kun maksaa yhdistyksen jäsenmaksun ja kurssien materiaalimaksun. Yhdellä materiaalimaksulla voit osallistua usealle suomen oppitunneille ja kerhoihin. Tarkista suomen kielen opettajalta, mille tunneille voit osallistua. Joskus jotkut tunnit ovat täynnä opiskelijoita, eikä niihin voi siksi mennä.

Elävään kieliketjuun voi osallistua, kun osaa jo puhua jonkin verran suomea. Kieliketjuun voi tulla esimerkiksi Winnovan suomen kielen kurssin jälkeen. Elävässä kieliketjussa puhutaan suomea suomalaisten ja toisten maahanmuuttajien kanssa. Elävästä kieliketjusta saa lisää tietoa SMY:n internetsivulta.

Suomen opetus muissa paikoissa

Joskus suomen opetusta on Porissa myös muualla kuin Winnovassa ja SMY:ssä. Suomen kursseja on joskus Otsolan kansalaisopistossa ja Porin seudun kansalaisopistossa. Otsolan kansalaisopistossa ja Porin seudun kansalaisopistossa kurssit ovat maksullisia. Kurssien hinnat ovat yleensä edullisia eli ne maksavat vähän.

Itsenäinen opiskelu

On tärkeää, että suomea opiskelee myös itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa kaikkea suomen opiskelua oppituntien ja kerhojen ulkopuolella. Yleensä ihmisten täytyy opiskella kursseilla ja itsenäisesti, jotta he oppivat suomen kieltä hyvin.

Suomen kielen taito on tärkeää, kun hakee työpaikkaa. Suurin osa työpaikoista on sellaisia, että niissä täytyy osata suomea.

On hyvä opiskella joka päivä suomea kotona. Esimerkiksi voi opetella kolme uutta sanaa joka päivä. Voi myös lukea suomenkielistä lehtiartikkelia ja kääntää siitä uudet sanat omalle äidinkielelle. Voi myös lukea suomenkielisiä lastenkirjoja. Lastenkirjojen suomen kieli on usein helpompaa.

Internetissä on paljon sivuja ja apuvälineitä suomen itsenäiseen opiskeluun.

Hyödyllisiä linkkejä

Suomen opetusta

Winnova
Winnova on ammatillinen oppilaitos eli koulu. Ammatillisten opintojen lisäksi siellä on kotoutumiskoulutuksia, joissa maahanmuuttajat opiskelevat suomea. Kotoutumiskoulutuksiin haetaan TE-toimiston kautta.

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys
Monikulttuuriyhdistyksessä voi opiskella suomea eri tasoilla. Katso kerhokalenterista, milloin kurssit ovat.

Otsolan kansalaisopisto
Otsolassa voi olla suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Lisäksi kansalaisopistossa voi harrastaa monenlaisia asioita, kuten liikuntaa, käsitöitä, kieliä ja tietokoneen käyttöä.

Porin seudun kansalaisopisto
Porin seudun kansalaisopistossa voi olla suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Lisäksi kansalaisopistossa voi harrastaa monenlaisia asioita, kuten liikuntaa, käsitöitä, kieliä ja tietokoneen käyttöä.

Itsenäiseen opiskeluun

Alkeet

Koti Suomessa
Koti Suomessa -sivustolla voi itse opiskella suomen kieltä. Siellä on myös tietoa suomalaisesta työelämästä ja yhteiskunnasta.

Donnerwetter – suomen opiskelua englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja bulgariaksi

Digital dialects – suomen opiskelua englanniksi, ranskaksi ja japaniksi

Suomi-englanti – sanastotestejä
Tällä sivulla voi opetella suomen sanoja englannin kielen avulla.

Euro Mobil – suomen opiskelua eri kielillä
Suomen voi opiskella tällä sivulla näiden kielten avulla: puola, portugali, romania, suomi, tsekki, saksa, englanti, ranska, unkari. Sivulta täytyy ladata ohjelma, jonka avulla suomea voi opiskella.

Suomen kielioppia englanniksi
Sivulla voi opiskella suomen kielioppia englanniksi.

Perustaso

Ylen sivut suomen opiskeluun
Ylen sivuilla on suomen harjoittelua suomeksi ja englanniksi. Ylen sivuilla voi opiskella suomea eri osaamisen tasoilla.

Verbix – suomen verbejä englanniksi
Sivuilla voi opiskella suomen verbejä englanniksi.

Hyvä tai sujuva taso

Kuuntele suomen eri murteita
Sivuilla voi kuunnella murteita eli puhekieliä eri puolelta Suomea.

Kirjoittajan ABC – tietoa ja oppimateriaalia suomeksi kirjoittamiseen
Sivuilla voi opiskella sitä, miten kirjoitetaan hyvää tekstiä suomeksi. Tämä sivu voi auttaa myös, kun kirjoitat työhakemusta.

Ammattisanastoja eri ammatteihin
Sivuilla on joihinkin ammatteihin liittyviä sanastoja eri kielillä.

Muuta materiaalia

Ylen selkouutiset
Sivuilla voi lukea ja kuunnella uutisia selkosuomeksi. Uutisten avulla voi opiskella suomea.