Yhdenvertaisuuskasvatus

MoniSaTainen tulevaisuus -hankkeessa (2013 – 2015) suunniteltiin ja toteutettiin lapsille ja nuorille suunnattua yhdenvertaisuuskasvatusta porilaisissa peruskouluissa. Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä rasismia, edistää lasten ja nuorten tasavertaista osallisuutta sekä antaa konkreettisia välineitä rasismiin puuttumiseksi.

Yhdenvertaisuuskasvatus suunniteltiin selvitystyön pohjalta. Selvitysaineistona käytettiin porilaisille 5–9.-luokkalaisille peruskoulujen oppilaille suunnattuja kyselyjä ja haastatteluja.

Yhdenvertaisuuskasvatuksen menetelmiä kokeiltiin lukuvuoden 2013–2014 aikana useassa porilaisessa koulussa. Työpajojen tavoitteena oli lisätä tietoa globaaleista ilmiöistä, kuten maahanmuutosta ja erilaisten kulttuurien kohtaamisista, auttaa tunnistamaan ennakkoluuloja ja syrjintää sekä ehkäistä rasismia.

Projektissa laadittiin opas rasismin ehkäisyyn koulussa. Opas on kaksiosainen: ensimmäinen osa toimii johdantona yhdenvertaisuuskysymysten käsittelyyn sekä esittelee lyhyesti selvityksestä saadut tulokset. Oppaan toisessa osassa esitellään erilaisia tehtäviä ja työkaluja rasismin ehkäisyyn. Opasta voi vapaasti käyttää oppilaitosten ja järjestöjen yhdenvertaisuuskasvatustyössä.

 

Yhdenvertaisuus koulussa 1 teoria

Yhdenvertaisuus koulussa 2 tehtävät