Elävä kieliketju

Tervetuloa keskustelemaan suomeksi! 

Elävä kieliketju (EKK) tarjoaa maahan-muuttajille mahdollisuuden harjoitella suo-meksi puhumista yhdessä suomalaisten kanssa. Sen tarkoituksena on auttaa maa-hanmuuttajia oppimaan, ymmärtämään ja käyttämään suomen kieltä tavallisissa kes-kustelutilanteissa.

EKK:ssa tavataan kerran viikossa pienissä ryhmissä, jotka muodostuvat sekä vapaa-ehtoisista suomalaisista että maahan-muuttajista. Osallistujat voivat puhua itsel-leen luontevalla tavalla.

EKK toimii keväällä ja syksyllä neljän – viiden kuu-kauden ajan. Keskusteluryhmät vaihtuvat noin kahden kuukauden välein. Näin kuul-laan erilaisia puhetapoja ja tutustutaan uusiin ihmisiin.

EKK:uun voit tulla mukaan milloin vain.

Voit myös tulla tutustumaan EKK:n toimin-taan joka toinen kuukausi järjestettävään Puhutaan yhdessä -tapahtumaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Päiviin:

paivi.kivimaki@monikulttuuriyhdistys.fi

040 750 5840