Po-Russki -hanke

[cml_media_alt id='2984']juhlarahasto3[/cml_media_alt]

*  ’Po-Russki’  tarkoittaa ’venäjäksi

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto kannustaa suomalaisia venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun ja tukee niiden opetusta. Cultura-säätiö hallinnoi juhlarahastoa, jonka Suomen eduskunta on lahjoittanut tätä tarkoitusta varten. Lisätietoa:http://culturas.fi/juhlarahasto

Säätiö on myöntänyt SMY:lle rahoituksen Po-Russki –hankkeeseen, joka vastaa apurahan käyttötarkoitusta. Hanke on muodostunut yhdistyksen maahanmuuttajajäsenten tarpeista ja suomalaisten toiveista päästä oppimaan venäjää. Hankkeessa venäjää opetetaan lapsille toisena äidinkielenä, aikuisille vieraana kielenä ja pyritään luomaan positiivinen ympäristö ajatuksena että venäjän kieli ja kulttuuri on arvokas. Naapurimaiden hyvien suhteiden luominen on aina ajankohtaista; lisätään venäläisen kulttuurin ymmärrystä ja tuntemista Porissa ja Satakunnassa.

Po-Russki –hanke:

  • lisää venäjän kielen opiskelun suosiota suomalaisten keskuudessa
  • parantaa venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa
  • edistää maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukemista
  • rakentaa monikulttuurista Satakuntaa positiivisessa hengessä
  • kehittää venäjän kielen osaamista käyttökelpoiseksi työelämässäkin
  • rohkaisee kaksikielisiä lapsia puhumaan venäjää

Monissa perheissä vanhemmat edustavat kahta kulttuuria, toinen vanhemmista on suomalainen ja toinen jonkun muun kulttuurin edustaja (Venäjä, Armenia, Ukraina, Valko-Venäjä, Viro, Latvia, Liettua jne). Taustakulttuurit ovat monista eri maista, mutta kaikkia yhdistää venäjän kieli.

KIELIPESÄT VIIKOTTAIN kts. aikataulu https://monikulttuuriyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/02/Kerhokalenteri_web-pohja.tammi1_.pdf

Aikuisille ja nuorille:

“Opi puhumalla”. Opetus uudella tehokkaalla menetelmällä alkeis- ja jatkoryhmälle. Venäjää opetetaan käytännöllisellä arkikielen tasolla, jolloin osallistujat pääsevät heti käyttämään kieltä.

Lapsille:

“Puhutaan venäjäksi” 5-13 –vuotiaille kieli- ja kirjallisuusryhmät. Toisen äidinkielen tasolla kielen opiskelu ja hallinta, sanavaraston laajentaminen kansantaiteen, -perinteen ja kirjallisuuden kautta.

“Satumaailma” 7-12 –vuotiaille venäläisten kansansatujen lukeminen, keskustelut ja niiden analysointi edistävät kielen kehittämistä ja analyyttisiä taitoja. Oppitunnilla ommellaan omin käsin pehmoleluja (pöytäteatterin hahmot), joita käytetään satunukketeatterissa. Teatteriesitykset järjestetään kaikille kielipesien ja kerhojen osallistujille perheineen.

“Lauletaan venäjäksi” 3-5 –vuotiaille venäjänkieliset musiikkileikkiryhmät. Musiikin aineiston avulla laajenee sanavarasto, materiaalina käytetään venäläisiä lasten- ja kansanlauluja. Musiikki edistää pienten lasten kielitaitoa. Periaate on musiikin, liikkeiden ja puheen yhdistäminen, joka edistää oikeaa ääntämistä ja ennaltaehkäisee puhehäiriöitä.