Suunta työelämään -hanke 2016 – 2018

Suunta työelämään –hankkeen tavoitteena on edistää Satakunnassa pysyvästi asuvien työttömien maahanmuuttajien työllistymistä mm. kokonaisvaltaisen neuvonnan, työllistämistoimenpiteiden ja suomen kielen koulutuksen avulla.

”…kiva saada semmoinen apua ennen ensimmäistä työpaikaa…”, ”laaja verkosto ja sen avulla hän vois auttaa todennäköisesti…”. Hankkeen kautta oli saatu sellaista henkilökohtaista ja konkreettista apua, jota ei oltu saatu mistään muualta.

”… käytti paljon aikaa ja selosti asiat yksi kerrallaan…”, ”Ja se auttoi mua paljon.”

Hanketta pidettiin tärkeänä apuna maahanmuuttajille ja siihen osallistumista haluttiin suositella muille maahanmuuttajille.

”…suosittelen kaikille, että menevät tonne Monikulttuuriyhdistykseen”

Yllä olevat lauseet ovat lainauksia Teea Köykkärin opinnäytetyöstä, tässä linkki Teean opinnäytetyöhön

Opinnäytetyötään varten hän haastatteli Suunta työelämään –hankkeen asiakkaita heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään maahanmuuttajien työllistymisestä Porin seudulla.

 Saadun palautteen mukaan hanke on tehnyt tuloksekasta työtä asiakkaiden hyväksi ja hankkeen Porissa pitämistä infoista on tullut hyvää palautetta.

Hankkeen tuloksia kahdelta ensimmäiseltä vuodelta (2016-2017):

 •                              kokopäivätyön sai 26 henkilöä
 •                              osa-aikatyön sai 15 henkilöä
 •                              tuntityötä sai 52 henkilöä
 •                              työ- ja työelämäkokeilupaikan sai 45 henkilöä
 •                              harjoittelupaikan sai 23 henkilöä
 •                              kuntouttavan työtoimintapaikan sai 73 henkilöä.

 

Hanke tarjoaa ja etsii työpaikkoja ja työkokeilupaikkoja, työllistää palkkatuella sekä perehdyttää ja antaa ohjausta koko toimenpiteen ajan.

Hanke tarjoaa kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta työllistymiseen huomioiden asiakkaan tarpeet ja tilanteen:

 •                             auttaa työasiapapereiden kirjoittamisessa (CV, työhakemukset)
 •                             kertoo suomalaisesta työelämästä, työkulttuurista ja ammattiliitoista
 •                             tukee työhaastatteluun valmistautumisessa mm. työhaastattelusimulaattorin avulla
 •                             auttaa tutkintojen rinnastamisessa
 •                             ohjaa asioiden hoitamisessa (viranomaislomakkeet, sähköinen asiointi) ja
 •                             saattaa asiakkaan tarvittavien palveluiden piiriin
 •                             avustaa erilaisten lupakorttien hankkimisessa (esim. tulityö-, työturvallisuus- ja hygieniaosaamiskortti).

 

Erilaisilla suomen kielen kursseilla ja Elävä kieliketju –toiminnalla tuetaan asiakkaiden itsenäistä suomen kielen opiskelua. Elävään kieliketjuun osallistumalla voi tehostaa suomen kielen oppimistaan.

Elena Kim                                                                     Päivi Sihvonen

vastuukoordinaattori                                                 hankekoordinaattori

p. 040 736 6639                                                          p. 040 750 5840

elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi                      paivi.sihvonen@monikulttuuriyhdistys.fi

skype: elena.kim.smy                                                 skype: paivi.monikulttuuri

 

Tutustu Suunta työelämään-hankkeen esitteeseen

Suunta työelämään -hankkeen rekisteriseloste

 

SMY-TE-PORI isompi