Yhdenvertaisuuskasvatus

MoniSaTainen tulevaisuus -hankkeessa (2013 – 2015) suunniteltiin ja toteutettiin lapsille ja nuorille suunnattua yhdenvertaisuuskasvatusta porilaisissa peruskouluissa. Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä rasismia, edistää lasten ja nuorten tasavertaista osallisuutta sekä antaa konkreettisia välineitä rasismiin puuttumiseksi.

Yhdenvertaisuuskasvatus suunniteltiin selvitystyön pohjalta. Selvitysaineistona käytettiin porilaisille 5–9.-luokkalaisille peruskoulujen oppilaille suunnattuja kyselyjä ja haastatteluja.

Yhdenvertaisuuskasvatuksen menetelmiä kokeiltiin lukuvuoden 2013–2014 aikana useassa porilaisessa koulussa. Työpajojen tavoitteena oli lisätä tietoa globaaleista ilmiöistä, kuten maahanmuutosta ja erilaisten kulttuurien kohtaamisista, auttaa tunnistamaan ennakkoluuloja ja syrjintää sekä ehkäistä rasismia.

Projektissa laadittiin opas rasismin ehkäisyyn koulussa. Opas on kaksiosainen: ensimmäinen osa toimii johdantona yhdenvertaisuuskysymysten käsittelyyn sekä esittelee lyhyesti selvityksestä saadut tulokset. Oppaan toisessa osassa esitellään erilaisia tehtäviä ja työkaluja rasismin ehkäisyyn. Opasta voi vapaasti käyttää oppilaitosten ja järjestöjen yhdenvertaisuuskasvatustyössä.

 

Yhdenvertaisuus koulussa 1 teoria

Yhdenvertaisuus koulussa 2 tehtävät

 

 

Instagram

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Facebook

Huomenna keskiviikkona 18.10. Cafe Monikassa lounaana:
Pastabroilerivuoka
Persikka-porkkanaraaste
Talkkunamustikkajäädyke

Jäsenet 5 euroa, muut 7 euroa. Tervetuloa!
...

View on Facebook

Diskoilta tulee taas 10.11.! Tervetuloa 👾 ...

View on Facebook

Huomenna keskiviikkona 11.10. lounaana:
Kalakeitto
Sämpylä
Puolukkavispipuuro

Jäsenet 5e, muut 7e. Tervetuloa!
...

View on Facebook